machiya renovated with french taste

machiya renovated with french taste

Watercolour on paper / 24.2 × 33.3 (cm) / 2015-04-28

nice machiya cafe with interior renovated with french taste