from Konkai Komyo-ji

from Konkai Komyo-ji

Watercolour on paper / 22.9 × 30.5 (cm) / 2015-01-05

View from Konkai Komyo-ji Temple, Kyoto