shinkansen

shinkansen

Watercolour on paper / 22.9 × 30.5 (cm) / 2015-01-16

Shinkansen and Toji Five-story Pagoda