Gion-kaku

Gion-kaku

Watercolour on paper / 22.9 × 30.5 (cm) / 2014-12-15

Gion-kaku, Daiun-in, Higashiyama, Kyoto, 1928