Ishizaka-sen

Ishizaka-sen

Watercolour on paper / 22.9 × 30.5 (cm) / 2014-12-15

Keihan Railway Ishizaka-sen, Hama-Otsu Station, around 1960-1970.