Lung Wah

Lung Wah

紙に水彩 / 22.9 × 30.5 (cm) / 2012

龍華酒店 Lung Wah Hotel, Shatin, Hong Kong 1938-